SWE3

SWE3 lanserar historieprojekt

Med ambitionen att sammanställa samtliga resultat och tabeller såväl som berättelser, bilder och filmer har SWE3 dragit igång ett projekt för att dokumentera den amerikanska fotbollens, flaggfotbollens och landhockeyns historia i Sverige.

Förmöte – Representantskapsmötet Flaggfotboll

Onsdagen den 14 december hålls årets representantskapsmöte där 41 ändringsförslag ska behandlas. De som har rösträtt kring dessas förslag är ledningsgrupp flaggfotboll samt de föreningar som har deltagit i seriespel säsongen 2022. För att alla ska känna sig trygga i de beslut som fattas och ha god förståelse för dess påverkan kommer två förmöten att hållas onsdagarna före representantskapsmötet.