SWE3

Välkommen till nya SWE3.se

Med ett nytt namn och en ny visuell identitet skapar vi förutsättningar för amerikansk fotboll, flaggfotboll och landhockey i Sverige att utvecklas och växa. Välkommen till nya SWE3.se! SWE3 är resultatet av en samgåendeprocess mellan Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet och Svenska Landhockeyförbundet. Den processen tar idag ett stort steg framåt i och med att vi kan …

Välkommen till nya SWE3.se Läs mer..

Representantskapsmöte 26 januari

Representantskapsmötet kommer att hållas digitalt den 26 januari om det extra förbundsmötet godkänner det. Flaggfotboll kl. 18.45 och tacklingsfotboll kl. 20.00. Anmälan sker till kansliet senast 25 januari, i anmälan skall man tala om vilket representantskapsmöte man avser delta på och vilken förening man representerar samt den mailadress som länkar skall skickas till. Länkar skickas …

Representantskapsmöte 26 januari Läs mer..

Kallelse till extra förbundsmöte

Kallelse till extra förbundsmöte den 26 januari. Kallade: SWE3 medlemsföreningar samt distrikt Plats: Mötet sker digitalt Tid: Mötet startar 18.00 Anmälan: Antalet ombud och namn på ombud anmäls till kansliet senast fredagen den 21 januari på e-post till kansliet@amerikanskfotboll.com. Länk till mötet skickas till anmälda deltagare. Röstlängd från ordinare årsmöte 2021 gäller. Agenda för extra årsmötet 2022-01-26 Upprop och fullmaktsgranskning …

Kallelse till extra förbundsmöte Läs mer..

Ny utbildning om hjärnskakningar

Förbundet har under hösten arbetat med Justus Bejnö och tagit fram en utbildning kring hjärnskakningar som riktar sig till samtliga idrotter inom förbundet. Denna utbildning är en grundutbildning i hantering av och information om hjärnskakningar. Den syftar till att ge en grundläggande förståelse för vad som händer i hjärnan vid en hjärnskakning och hur man …

Ny utbildning om hjärnskakningar Läs mer..

Kandidatnominering till FS och Ledningsgrupp

Kandidatnomineringen öppen för SWE3. Vänligen använd formulären nedan för din kandidatnominering till Förbundsstyrelsen samt till Ledningsgrupperna. Kandidatnominering Förbundsstyrelsen SWE3 Kandidatnominering Ledningsgrupp SWE3 Amerikansk fotboll Kandidatnominering Ledningsgrupp SWE3 Flaggfotboll Kandidatnominering Ledningsgrupp SWE3 Landhockey

Information från TU gällande representantskapsmötet

Publiceringen av förslag till representantskapsmötet är försenat. På grund av dator haveri så kommer vi inte kunna publicera ändringsförslagen till Tävlingsbestämmelserna 2022 den 20/10 som är stipulerat i SAFFs stadgar. Detta medför att publiceringen förskjuts några dagar. TU ber om ursäkt för detta och jobbar på för att kunna publicera förslagen så snart det är …

Information från TU gällande representantskapsmötet Läs mer..

Återstartsstöd

Svenska Amerikansk Fotbollförbundet har blivit tilldelade 1,2 miljoner kronor i återstartsstöd från Riksidrottsförbundet. Stödet kommer bland annat användas till kommunikation, marknadsföring, utrustning, utbildning och rekrytering. Syftet med stödet är att stimulera en uppstart av verksamheten efter coronapandemins effekter, vilket innebär att stödet ska säkerställa möjlighet att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar.  Återstartsstödet ska ses som ett framåtriktat stöd …

Återstartsstöd Läs mer..