SWE3

Registerutdrag även för domare från 2024

I och med att Barnkonventionen blev lag år 2020 så ska alla föreningar och förbund inom Riksidrottsförbundet begära begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för de personer som har direkt och/eller regelbunden kontakt med barn. SWE3 har beslutat att alla personer med uppdrag inom förbundet ska inkomma med registerutdrag, detta gäller till exempel även domare som arvoderas av förbundet.

SWE3 Halvtid 2023

Förbundsstyrelsen för SWE3 ska årligen sammanställa en verksamhetsberättelse som presenteras för förbundsmötet. Då förbundets verksamhetsperiod löper över två år och förbundsmötet genomförs varje jämnt år presenteras verksamhetsberättelse för 2022 under rubriken SWE3 Halvtid.

Övningar från Football Canada ingår nu i Athlete Era

I SWE3:s samarbete med Athlete Era – en övningsbank med ”skills och drills” med möjlighet att göra en träningsplanering inom SWE3:s idrotter amerikansk fotboll, flaggfotboll och landhockey – har nu övningar från Football Canada tillkommit.

MVP-nominerade i SM-serien Herr

I samband med SM-slutspelet i Nässjö den 24 september kommer MVP-priserna för säsongen 2023 i Riksserien Dam att delas ut. Här presenteras de tre nominerade i varje kategori.

MVP-nominerade i Riksserien Dam

I samband med SM-slutspelet i Nässjö den 24 september kommer MVP-priserna för säsongen 2023 i Riksserien Dam att delas ut. Här presenteras de tre nominerade i varje kategori.

Förändringar kring licenser

SWE3 har gjort två förändringar när det gäller licenser – två nya licenstyper har skapats gällande seniorer i amerikansk fotboll respektive flaggfotboll.

15585

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!