Extra förbundsmöte

Laddar Evenemang

« All Evenemang

  • Detta event har redan ägt rum.

Extra förbundsmöte

26 januari 2022 18:00 18:30

Kallelse till extra förbundsmöte den 26 januari.

Kallade: SWE3 medlemsföreningar samt distrikt

Plats: Mötet sker digitalt

Tid: Mötet startar 18.00

Anmälan: Antalet ombud och namn på ombud anmäls till kansliet senast fredagen den 21 januari på e-post till kansliet@amerikanskfotboll.com.

Länk till mötet skickas till anmälda deltagare. Röstlängd från ordinare årsmöte 2021 gäller.

Agenda för extra årsmötet 2022-01-26

1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den utav förbundsstyrelsen upprättade röstlängden.
2. Fastställande av föredragningslista för mötet.
3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
4. Val av ordförande för mötet.
5. Val av sekreterare för mötet.
6. Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll samt två rösträknare.
7. Fråga om att göra avsteg från stadgarna §8.5.2 gällande när representantskapsmöte kan hållas.
8. Mötets avslutande

Skicka in din berättelse!

Skicka in en matchrapport eller berätta om en eldsjäl i din förening. Ditt bidrag publiceras här på swe3.se.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Håll dig uppdaterad om allt det senaste inom amerikansk fotboll, flaggfotboll och landhockey i Sverige.

15585

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!