Antidoping

Dopning är fusk men innebär dessutom fara för den som dopar sig och andra i dennes omgivning. Idrottsutövare som gör sig skyldig till doping, eller den som hjälper en idrottsutövare att dopa sig, kan bestraffas enligt RF:s stadgar. Dömande instans är RF:s Dopingnämnd och som åklagare fungerar RF:s Dopingkommission. Domslut kan överklagas till idrottens högsta domstol, Riksidrottsnämnden (RIN). Läs mera om detta via nedanstående länkar:

Medicinsk dispens

Dispensreglerna har tillkommit för att idrottsutövare, som av medicinska skäl måste använda dopingklassade läkemedel, ska kunna utöva sin idrott. Dispensreglerna är inom svensk idrott anpassade till kraven i World Anti-Doping Code.

Alla idrottsutövare som använder dopingklassade substanser/preparat och är på hög nivå, enligt gällande definition, ska alltid söka en individuell dispens så snart behandling påbörjas/planeras. Detta gäller oavsett substans/preparat. I ansökan ska diagnosen styrkas genom

1. Medicinsk historia
2. Undersökningsfynd
3. Eventuella laboratorieprover med relevans för diagnosen

Generell dispens för idrottsutövare på lägre nivå

Astmamediciner (Beta-2-stimulerare)

Kortison (glukokortikoider)     

Säsongsbunden allergi

Så här ansöker du om dispens

Om du behöver söka dispens och hur det i så fall går till beror på en rad olika saker, som vilken nivå du idrottar på, om du tävlar internationellt och vilket läkemedel som är aktuellt.

Genom att svara på tre frågor får du reda på om du verkligen behöver ansöka om dispens. Om du ska ansöka så kommer du till ansökningsblanketten som du kan skriva ut.

Här kan du kontrollera om ett läkmedel omfattas av dopingreglerna

RF:s sida om Antidoping

RF:s sida om att vaccinera klubben mot doping

Skicka in din berättelse!

Skicka in en matchrapport eller berätta om en eldsjäl i din förening. Ditt bidrag publiceras här på swe3.se.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Håll dig uppdaterad om allt det senaste inom amerikansk fotboll, flaggfotboll och landhockey i Sverige.