Dopingkontroller

Dopingkontroller är tillsammans med information och utbildning de viktigaste verktygen i idrottsrörelsens antidopingarbete. De allra flesta idrottsutövare har accepterat att dopingkontroller behövs och så gott som alla kontroller genomförs därför i god anda. Många idrottsutövare är glada att få visa att de är ”rena”.

Kontrollerna genomförs såväl i samband med tävling som vid träning. Dopingprov kan även tas vid andra tillfällen, t ex genom hembesök. I Sverige utförs kontrollerna av RF:s legitimerade dopingkontrollfunktionärer.

Urin och blodprov

Vid dopingkontroll ger idrottsutövaren ett urin- och eller blodprov, som sedan skickas till ett av WADA godkänt dopinglaboratorium för analys.

Enligt RF:s stadgar och antidopingreglemente är alla idrottsutövare skyldiga att vid anmodan genomgå dopingkontroll. Hur en dopingkontroll går till är noggrant reglerat i föreskrifter och för genomförandet svarar särskilt utbildade dopingkontrollanter legitimerade av RF.

Vem kan kontrolleras – och var?

Om du utövar idrott och är medlem i en förening ansluten till RF är du skyldig att ställa upp på dopingkontroll. Det gäller även om du inte är medlem men deltar i träningsläger eller annan aktivitet som ditt specialförbund (SF) arrangerar.

Kontrollerna kan äga rum när som helst och var som helst. Även utomlands och utanför idrotten om du är elitidrottare. De kan genomföras av funktionärer från RF eller från nationell antidopingorganisation i andra länder. De kan också utföras av ditt internationella idrottsförbund (ISF) eller på uppdrag av World Anti-Doping Agency, WADA.

En kontroll innebär att du måste avge ett urinprov och/eller blodprov. Kontrollerna utförs alltid av legitimerade funktionärer.

RF:s dopingkontroller är certifierade enligt kraven i WADA:s standard för dopingkontroll samt kvalitetsstandarden ISO 9001:2008.

Skicka in din berättelse!

Skicka in en matchrapport eller berätta om en eldsjäl i din förening. Ditt bidrag publiceras här på swe3.se.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Håll dig uppdaterad om allt det senaste inom amerikansk fotboll, flaggfotboll och landhockey i Sverige.