Ekonomi, regler, blanketter

Om du har ersättning att fordra av SWE3 måste du skicka in en räkning.

De olika ersättningarna hanteras av kansliet veckovis och utbetalning sker normalt sett en gång per vecka, på måndagar. Undantag löner, arvoden och milersättning som hanteras via löneprogram och utbetalning sker i samband med lön den 25 i varje månad. Domarersättningar hanteras separat i enlighet med Tävlingsbestämmelserna.

Alla inkomna räkningar ska attesteras enligt fastställd attestordning innan utbetalning kan ske. SWE3:s attestordning, se FS-protokoll.

För att det ska fungera smidigt och snabbt är det viktigt att alla begärda uppgifter är noggrant ifyllda och att det finns tydliga kvitton på alla utlägg som man begär ersättning för. Notera att det alltid krävs fullständigt personnummer och e-postadress. Räkningen måste alltid vara daterad och underskriven eftersom den som begär ersättning ska intyga att uppgifterna i redovisningen är korrekta. Kontrollnivån är hög eftersom vi behöver följa de krav som skattelagstiftning och annan lagstiftning samt god redovisnings- och förvaltningssed ställer. Felaktiga blanketter returneras och hanteras ej av kansliet.

Det finns två sätt att sända in räkning på:

Per e-post, använd blanketten utläggsspecifikation med inskannade kvitton i samma fil som skickas per e-post till sportkontoret@swe3.se. Originalkvitton ska senare sändas in till kansliet alternativt behållas av den som har haft utlägget för att kunna visas upp om Skatteverket gör en granskning och kan kräva att se originalkvitton.

Per post tillsammans med originalkvitton som sänds till SWE3, Box 11016, 100 61 Stockholm.

Här finns utläggsspecifikationsblankett som ska fyllas i

Räkning ska sändas in senast två veckor efter avslutat uppdrag.

Domare

Domarkvittenser hanteras separat och samtliga domare ska fylla i fil som finns här för att vi ska kunna behandla de domarkvittenser som huvuddomaren efter avslutad tävling sänder in till kansliet. För amerikansk fotboll – se denna länk. Regler finns här.

Förskottsbegäran/förskottsredovisning

I undantagsvis kan förskott för uppdraget utbetalas. Ansökan kan ske via mejl och samtliga uppgifter om mottagaren samt bankkontonummer och cl-nr ska anges och orsak till eventuellt förskott. Ansök två veckor innan önskad utbetalningsdag. Ansökan ska attesteras via kansliet innan utbetalning kan ske.

Senast inom två veckor efter genomfört uppdrag ska redovisning ske genom att sända in förskottsredovisning, blankett resespecifikation och kvitton ska sändas in som vanligt men glöm inte att ange att det är en redovisning och ange summan som du tidigare har fått som förskott. Eventuellt överskott sätts in på SAFF:s bg konto 5860-0560 i samband med redovisningen. Eventuellt underskott sätts in på ditt angivna bankkontonr efter sedvanlig kontroll/hantering.

OBS! Inga sedlar, mynt vare sig i SEK eller andra valutor mottas av kansliet. Överblivna medel ska sättas in på vårt bg 5860-0560 med notering om vad det gäller.

Här finns regler/blanketter

Utläggsspecifikation

Domararvodeslänk som ska fyllas i innan första utbetalning kan ske. Länken kan även användas vid eventuella justeringar men mejla sportkontoret@swe3.se om ändringen  så vi uppmärksammar detta och kan ändra i löneprogrammet. 

Tävlingsbestämmelser

Attestordning 

Skicka in din berättelse!

Skicka in en matchrapport eller berätta om en eldsjäl i din förening. Ditt bidrag publiceras här på swe3.se.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Håll dig uppdaterad om allt det senaste inom amerikansk fotboll, flaggfotboll och landhockey i Sverige.