Tränarlicens

Tränarlicenserna avser idrotterna amerikansk fotboll och flaggfotboll, ej landhockey. Vid frågor kontakta sportkontoret@swe3.se.

OBS! SWE3:s nya utbildning kring hjärnskakningar är försenad. Den kommer vara på plats under april men för att föreningar ska kunna söka licens för sina tränare under 2024 blir den nya utbildningen ett krav först till säsongen 2025. Den nuvarande utbildningen, nedan kallad ”Hantering av hjärnskakning, Grund,” kvarstår därmed som krav för säsongen 2024.

LicensnivåUtbildningarBehörig att träna
Tränarlicens Alla lagAFG +
Hantering av hjärnskakning, Grund +
Grundutbildning för tränare (GFT)
(SISU utbildning)
Alla lag
Utbildningar som ger dispens för GFT under 2024 (ej 2025)
– GTU1 (SISU utbildning) +
– Plattformen (SISU utbildning)

För tränare som inte har GFT kan man söka ”Tränare Seniorlag” eller ”Tränare Assisterande”.
OBS! ”Tränare Assisterande” är endast två personer per lag, detta regleras av TB 1.D.7.1.

LicensnivåUtbildningarBehörig att träna
Tränare SeniorlagAFG  + Hantering av hjärnskakning, GrundSeniorlag + U19
Tränare AssisterandeAFG  + Hantering av hjärnskakning, GrundBarn- och Ungdomslag som Assisterande tränare.
OBS! Max 2 per lag enligt TB 1.D.7.1.

Tränarlicens Generell dispens

För tränare med äldre utbildningar finns det två licenser att söka som ger generell dispens för att träna Barn och Ungdomslag. OBS! Från och med 2025 kommer dessa utbildningar inte längre leda till dispens, ALLA tränare för barn och ungdomslag MÅSTE gå GFT innan licensen söks för 2025.

LicensnivåUtbildningarBehörig att träna
Tränare Dispens U15+U17AFG  +
Hantering av hjärnskakning, Grund +
GTU1 (SISU utbildning)
Seniorlag + U15/17
Tränare Dispens U11+U13AFG  +
Hantering av hjärnskakning, Grund +
Plattformen (SISU utbildning)
Seniorlag + U11/U13
Tränarlicenser ur Tävlingsbestämmelserna 2024

Samtliga tränare som agerar tränare för ett lag måste inneha tränarlicens. Detta innefattar både träning och match.

Tränarlicensens krav fastställs årligen av Förbundsstyrelsen. Föreningen ansvarar för att ansöka om aktuell tränarlicens för sina tränare. Tränarlicensen är därför knuten både till person och förening.

Alla tränare ska innan matchstart visa upp sin tränarlicens för ansvarig domare. Match får inte startas utan en minst en korrekt licensierad tränare per lag. Ett lag i seriespel kan licensiera max två tränare med begränsad behörighet, s k assisterande tränare. Assisterande tränare kan inte vara huvudtränare i lag i seriespel.

Det finns ingen begränsning på antalet ordinarie tränarlicenser i ett lag. Tränarlicensen kan återkallas efter anmälan om olämpligt uppträdande till TU som sedan utreder situationen.

För det fallet att en förenings tränare inte uppfyller tränarlicenskravet kan dispens sökas hos TU senast två veckor innan säsongen för aktuellt lag startar.
Dispensansökan skall medföljas av en garantiavgift, se nedan.

Garantiavgiften kan återbetalas i relation till hur många tränare föreningen har fått dispens för som uppfyller tränarlicenskravet under tiden laget deltar i seriespel. Om utbildning inte genomförts innan 31 december samma år tillfaller kvarvarande belopp SWE3.

Garantiavgift faktureras föreningen efter godkänd dispens.

Garantiavgift per tränare som föreningen beviljats dispens för:
Superserierna: 10 000 kr
Division 1, U19: 5 000 kr
Övriga lag: 3 000 kr

Utländska tränare ska ha en utbildning motsvarande utbildningsstegen. Denna konvertering beslutas av TU. Utbildningar kring hjärnskakning konverteras aldrig.

Tränarlicens är giltig till sista februari året efter den tecknas.

Skicka in din berättelse!

Skicka in en matchrapport eller berätta om en eldsjäl i din förening. Ditt bidrag publiceras här på swe3.se.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Håll dig uppdaterad om allt det senaste inom amerikansk fotboll, flaggfotboll och landhockey i Sverige.

15585

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!