Motionera till förbundsmötet 2024

SWE3:s förbundsmöte 2024 hålls den 23 mars och nu är det hög tid att inkomma med motioner till årsmöte.

Förslag till ärende att behandlas vid förbundsmötet ska enligt stadgarna vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 1 januari. Rätt att avge förslag tillkommer medlemsförening samt distriktsorgan.

Motioner skickas senast den 1 januari in till sportkontoret@swe3.se.

15585

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!