Disciplinnämnden

Disciplinnämnden (DN) är det organ som förbundsstyrelsen överlåtit sin bestraffningsrätt till enligt 5.4 § SWE3:s stadgar. Bestraffningsärendena hanteras enligt reglerna i 14 kap. Riksidrottsförbundets (RF) stadgar.

Ledamöter

Johan Hübner, ordförande
Jesper Fredriksson
Daniel F Gass
Per Lindell
Ylva Mellin
Gustaf Taube
Angelica Thingstad
Bengt Zandén

E-postadress: dn@swe3.se

Ärendegången i korthet

1. Ett bestraffningsärende inleds först då en skriftlig anmälan om en förseelse skickas till DN.

  • Förseelsen måste anmälas senast inom två månader från det förseelsen begicks eller blev känd.
  • Anmälan ska innehålla en tillförlitlig identifikation av anmälaren. 
  • Anmälan ska också innehålla namnet på den anmälde, tydlig uppgift om den förseelse som anses vara begången och de närmare omständigheterna rörande det inträffade samt den bevisning som åberopas.
  • Om det är sannolikt att förseelsen kommer leda till avstängning kan den anmälde stängas av under utredningen.

2. Den anmälde ges möjlighet att senast inom ca en vecka yttra sig över anmälan.

3. DN meddelar skriftligt beslut i ärendet, med bl.a. följande möjliga utgångar:

  • Fällande beslut: Påföljden kan bli tillrättavisning, böter eller avstängning i maximalt två år eller högst tio år för förseelsen allvarlig kränkning.
  • Friande beslut.
  • Avvisning (anmälan prövas inte i sak).

4. Om beslutet får överklagas ska det göras till Riksidrottsnämnden (RIN) senast inom tre veckor (uppgift om detta tas med i beslutet).

  • DN:s beslut gäller dock fram tills att RIN eventuellt beslutar något annat.
  • För vissa beslut krävs prövningstillstånd för att RIN ska pröva dem.
Beslut

På sidan Beslut presenteras korta beskrivningar av DN:s beslut.

Skicka in din berättelse!

Skicka in en matchrapport eller berätta om en eldsjäl i din förening. Ditt bidrag publiceras här på swe3.se.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Håll dig uppdaterad om allt det senaste inom amerikansk fotboll, flaggfotboll och landhockey i Sverige.