Verkställande utskottet

Verkställande utskottet (VU) i SWE3 består av följande ledamöter:

  • Kjell Peterson, ordförande och sammankallande
  • Linnea Nyberg, sekreterare
  • Ella Spira, vice ordförande
  • Jan Burell, kassör
  • Fredrik Haraldson, adjungerad

VU sammanträder vid behov av beslut mellan ordinarie förbundsstyrelsemöten varje torsdag kl. 20.00.

För att överklagan ska anses korrekt inskickad ska ett formulär fyllas i och skickas in, formuläret hittar du här.

Vid akuta ärenden skicka också ett mail till vu@swe3.se.

VU:s möten ska protokolleras i nummerordning och beslut ska omedelbart efter beslut är fattat skickas till ansvarig för överklagandet.

VU:s beslut redovisas för övriga styrelsen senast vid nästkommande styrelsemöte.

Skicka in din berättelse!

Skicka in en matchrapport eller berätta om en eldsjäl i din förening. Ditt bidrag publiceras här på swe3.se.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Håll dig uppdaterad om allt det senaste inom amerikansk fotboll, flaggfotboll och landhockey i Sverige.