Påminnelse om övergångar

Kansliet har idag 34 stycken pågående övergångar som ska slutföras den här veckan.

Om du/din förening är inblandad i någon övergång kolla gärna din mejl så du inte missar att signera dokumentet och kontrollera även att övergången är betald (300 kr till SAFF:s bg 5860-0560). Om det är några tekniska problem var vänlig att kontakta kansliet@amerikanskfotboll.com.

När dokumentet slutligen är färdigsignerat och inbetalning har inkommit får samtliga parter en kopia av övergångsdokumentet så ni vet att allt är klart.