SWE3 Halvtid 2023

Förbundsstyrelsen för SWE3 ska årligen sammanställa en verksamhetsberättelse som presenteras för förbundsmötet. Då förbundets verksamhetsperiod löper över två år och förbundsmötet genomförs varje jämnt år presenteras verksamhetsberättelse för 2022 under rubriken SWE3 Halvtid.

I SWE3 Halvtid 2023 ger förbundsstyrelsen en bild av hur verksamheten har fortlöpt inom förbundets fyra prioriterade områden: Ledarskap, Förening, Växa & behålla och Synlighet.

Läs SWE3 Halvtid här (PDF-fil)

15585

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!